สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (AFELTA & CULl International Conference 2022) ภายใต้หัวข้อ “Instruction, Learning and Assessment in the Next Normal: Research and Practice”

ด้วยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี 2565 (AFELTA & CULl International Conference 2022) ภายใต้หัวข้อ “Instruction, Learning and
Assessment in the Next Normal: Research and Practice” ระหว่างวันศุกร์ที่ 4-วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 โดยมีวิทยากรจากภูมิภาค/ทวีปต่าง ๆ อาทิ เอเชีย
ยุโรป อเมริกา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ นี่ https://www.culi.chula.ac.th/International/2022Intercon