ประชุมทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และจัดทำยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานประชุมทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และจัดทำยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ ยุทธศาสตร์ จุดเน้น นโบายฯ ในระหว่างวันที่23-24 กันยายน 2565 ณ  ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์,ผู้แทน กตปน. , ประธานสหวิทยาเขต พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ,ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง