การประเมิน​ประสิทธิภาพ​ประสิทธิ​ผลการจัดการศึกษา​ของ​สถานศึกษา​ ​รอบ​6​เดือน​ ครั้ง​ที่​ 2​ (1​เมษายน​ 2565​ – 30​ กันยายน​ 2565) สหวิทยาเขตร่มเกล้า​นว​มินท์​

วัน ศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00​ น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางเมตตา​ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนญญการ​พิเศษ​ พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์​ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ​ เข้าร่วมการประเมิน​ประสิทธิภาพ​ประสิทธิ​ผลการจัดการศึกษา​ของ​สถานศึกษา​ ​รอบ​6​เดือน​ ครั้ง​ที่​ 2​ (1​เมษายน​ 2565​ – 30​ กันยายน​ 2565) สหวิทยาเขตร่มเกล้า​นว​มินท์​ ณ ห้องประชุมโรงเรียน​เก้าเลี้ยววิทยา