โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ รับโล่เกียรติยศ ฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยนางสาวณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ เข้ารับโล่เกียรติยศ ฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ