การประชุม กศจ. นครสวรรค์

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ และ นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุม กศจ. นครสวรรค์  โดยมี นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม แสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์