การพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีการนำเสนอโดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้อน และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1TcZOeuRKVsyilYrEmn6WTcCPmyXeYMrE