การประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใน กศจ.นครสวรรค์

วัน จันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมการประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใน กศจ.นครสวรรค์ ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1