การประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการย้ายข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วัน จันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการย้ายข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์