พิธีเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 และ 2564

วัน จันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.09 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 และ 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

กล้อง 1 https://drive.google.com/drive/folders/1qVPkVQPDpu07tUx2KPcV4XHVvsRL9J1d

กล้อง 2 https://drive.google.com/drive/folders/14P3fVa-xCNLeoYtkkEUOmxa2QcOPU5ak