พิธีปิดการแข่งขันหุ่นยนต์และอบรมพัฒนาทักษะขั้นสูงด้านหุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับแห่งสตวรรษที่ 21 9L-Grand Robotic 2022

เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันหุ่นยนต์และอบรมพัฒนาทักษะขั้นสูงด้านหุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับแห่งสตวรรษที่ 21 9L-Grand Robotic 2022 พร้อมชมการแสดงพิธีปิด พร้อมมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันในแต่ละรายการ ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา