พิธีเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ 9L-Grand Robotic 2022 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา

วัน เสาร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประธานสหวิทยาเขต และ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีการแข่งขันหุ่นยนต์และอบรมพัฒนาทักษะขั้นสูงด้านหุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับแห่งสตวรรษที่ 21 9L-Grand Robotic 2022 โดยมี ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พร้อมชมการแสดงพิธีเปิด วัฒนธรรมไทย จีน และเยียมชมสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพการจัดงานโดยโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา นำโดย นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา พร้อมคณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1TY96SFWQebiYtjgjyzAcoHtBVLcoOdjD