สพม.นครสวรรค์ ต้อนรับ นางสาวอรุณวดี ล้อมรื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน จากสำนักงานพัฒนาชุมชน

วัน ศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ ,นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับ นางสาวอรุณวดี ล้อมรื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน จากสำนักงานพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์