การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium วิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและรับมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัน จันทร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium วิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและรับมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยบรรยายพิเศษเรื่อง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ,กระบวนการ PLC สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน โดย ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดี ฝ่ายบริหารฯ พร้อมแนวทางพัฒนาวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน โดย นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาดีเด่น Best of the Best ระดับเขต พื้นที่การศึกษา รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม อันดับ 1 ผลงานวิจัย โดย ครูอนุวัตร พูลเอี่ยม โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ผลงานนวัตกรรมการศึกษา โดย ครูจิตวิมล นนทลา โรงเรียนเขาทองพิทยาคม และ พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ณ ห้องประชุม Forum Balloon โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์

อัลบั้มภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1TNHke1DPtZPHH8ZCZTV5k9OgV9MKZGii