สพม.นว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และนำเงินไปมอบให้ครอบครัว เด็กชายปรเมษฐ์ สิงห์เรือง นักเรียนชั้น ม.3/2 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เพื่อเป็นการให้กำลังใจ

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ, นางสาวธิติวรรณ นันตื้อนักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวสุชาดา จันทร์พรม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และนำเงินไปมอบให้ครอบครัว เด็กชายปรเมษฐ์ สิงห์เรือง นักเรียนชั้น ม.3/2 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้น เนื่องจากนักเรียน เด็กชายปรเมษฐ์ สิงห์เรือง ได้ลงไปที่สะพานห้วยหัวลิงแล้วลื่น เนื่องจากมีตะไคร่น้ำ กระแสน้ำแรงได้พัดนักเรียนจมน้ำหายไปที่บริเวณสะพานห้วยหัวลิง ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลอุดมธัญญาได้ทำการ CPR และนำนักเรียนส่งโรงพยาบาลตากฟ้าและเสียชีวิตในเวลาต่อมา