โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2

วัน อาทิตย์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวทีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์