โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1  

วัน เสาร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 พร้อมด้วยบรรยายพิเศษหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว PA) ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์