ติดตามตรวจสอบการขับรถรับส่งนักเรียน ของโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 

วัน ศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565  เวลา 15.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มอำนวยการ ร่วมติดตามตรวจสอบการขับรถรับส่งนักเรียน ของโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา มีการพูดคุย สนทนาร่วมการพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน พร้อมร่วมสังเกตการณ์