การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 18 

วัน ศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 18 ครั้งที่ 3/2565  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)