การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  

วัน ศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยบรรยายพิเศษ การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง “ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา” ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์

ภาพจากไดรฟ์ https://drive.google.com/drive/folders/1Sxj77893rCgsdKwomCYyPbqsxk0CeZc0