นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มอำนวยการ ร่วมติดตามตรวจสอบการขับรถรับส่งนักเรียน ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มอำนวยการ ร่วมติดตามตรวจสอบการขับรถรับส่งนักเรียน ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม