พิธีมอบใบประกาศให้แก่ผู้ได้รับใบประกาศบุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Leaning ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”

วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ร่วมพิธีมอบใบประกาศให้แก่ผู้ได้รับใบประกาศบุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Leaning ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2 ของจังหวัดนครสวรรค์ มี ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนนครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1T11_ds-5XhZxqo84fG4eJ2NkOMkMpsmj