ผอ.สพม.นครสวรรค์ ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

วัน จันทร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น.   ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.วิชชากรวงศ์จริยะกรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2   ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ มีการเยี่ยมชมอาคารและสถานที่ของโรงเรียนพร้อมติดตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 Active Learning มาตรการป้องการสถานศึกษาปลอดภัย   การจัดการเรียนการสอน และได้รับการต้อนรับจาก นายสมคิด เจริญสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์