กิจกรรมพิธีเปิดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาสมรรถนะวัยทำงาน สู่ความเป็นเลิศด้านโรคไม่ติดต่อ ปี 2565

วัน จันทร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย วงโยธวาทิต โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นำโดย นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาสมรรถนะวัยทำงาน สู่ความเป็นเลิศด้านโรคไม่ติดต่อ ปี 2565 ณ ศูนย์อนามัยที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครสวรรค์ (โรงพยาบาลแม่และเด็ก) จังหวัดนครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1SKRjd7UvCdrcanIKqdcHog9d4tJpXAOZ