โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2565

วัน ศุกร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ