โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำส่วนราชการออกกำลังกายร่วมกับประชาชน

วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ , โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำส่วนราชการออกกำลังกายร่วมกับประชาชน โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิก กับข้าราชการ ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ลานหน้าอาคาร 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1S8lkkzdq-SFjEKXlHR3CTD5feWnkcB5U