นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

   วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นำโดย ดร.ณัฐชานนท์  ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน , นางตรีทิพย์ธิดา  โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู   ให้การต้อนรับ นางอัจฉราพร  ทิวาพรภานุกูล และนางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์  ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2565