นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน “เพศวิถี”

   วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นำโดย ดร.ณัฐชานนท์  ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน , นางตรีทิพย์ธิดา  โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู   ให้การต้อนรับ นางอัจฉราพร  ทิวาพรภานุกูล และนางวิลาวัณย์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์  ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่เดินทางมานิแทศตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการสอนเพศวิถี โดยมี ครูณีรนุช  เรืองบุรพ เป็นผู้รับการนิเทศ