การแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 6 ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 

วัน เสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.  ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 6 ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์