ผอ.สพม.นครสวรรค์ ร่วมรับชมและให้กำลังใจแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา  “ชัชวลิตเกมส์ 2565” ครั้งที่43

ศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์พร้อมด้วย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางเมตตาถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมรับชมและให้กำลังใจแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา  “ชัชวลิตเกมส์ 2565” ครั้งที่43 โดยมีนายเกษม รัตนพรหม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยมีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา