สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ระหว่างคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีนักเรียนป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยา

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ระหว่างคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีนักเรียนป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยา