สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่องแคพิทยาคม และมอบเงินช่วยเหลือ เด็กชายวีระวัฒน์ สินไพบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนช่องแคพิทยาคมที่ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่องแคพิทยาคม และมอบเงินช่วยเหลือ เด็กชายวีระวัฒน์ สินไพบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนช่องแคพิทยาคมที่ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ทำให้บริเวณข้อเท้าและขาได้รับบาดเจ็บรุนแรง มีผลต่อการดำรงชีวิตและการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ยากลำบาก เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น