ผอ.สพม.นครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังข่อยพิทยา 

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.  ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายชาญชัย  ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานสหวิทยาเขตอัจฉราลัยนายวิทูรย์ งามนิธิจารุเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว และ นางสาวธัญญาภรณ์  นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังข่อยพิทยา มีการเยี่ยมชมอาคารและสถานที่ของโรงเรียนพร้อมติดตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 Active Learning มาตรการป้องการสถานศึกษาปลอดภัย   การจัดการเรียนการสอน และได้รับการต้อนรับจาก นายวิมล ปรักมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนวังข่อยพิทยา