โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลตาคลี ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น” ให้กับนักเรียนโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายกประดิษฐ์  สนธิโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมีคณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอตาคลีมาจัดกิจกรรมบรรยายและให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้