กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ จังหวัดหนองคาย

เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดหนองคาย โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา