การประชุมคัดเลือกและตัดสินผลงานวิจัย และนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น รอบที่ 2 Best of the best การนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกและตัดสินผลงานวิจัย และนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น รอบที่ 2 Best of the best การนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2565 โดย กลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1Bz0d14UTcRnxP-4SrwMrxDU0MM86M4lG