กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมด้วยกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วัน จันทร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และข้าราชการครู ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมด้วยกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์