สพม.นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม จากสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2