สพม.นครสวรรค์ ต้อนรับคณะติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ คณะ ก.ต.ป.น. และ บุคลากร ร่วมต้อนรับคณะติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำโดย นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ ประธานคณะติดตาม สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.และคณะ มีการจัดตั้งนิทรรศการ นำเสนอผลงานของโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา และโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์