กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จตุรมิตรเกมส์

เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จตุรมิตรเกมส์ (กีฬา สพท.4 เขตในจังหวัดนครสวรรค์) ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์