สพม.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน จันทร์  ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดยดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์  ร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การเรียนรู้ย่านมัทรี