สพม.นครสวรรค์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565 ณ โรงเรียนโกรกพระ

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565 มีการบรรยายพิเศษ โครงการพร้อมติดตามการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ของจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมโดยมีแจ้งข้อราชการ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา โดย ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในการประชุมครั้งนี้ได้ความอนุเคราะห์การจัดการประชุมโดยโรงเรียนโกรกพระ นำโดย นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนโกรกพระ

ลิ้งไฟล์ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17xqpTdYSjhkPwIhgIwrcj1PRGwYjMOHx