การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2565 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

นักเรียนโรงเรียนพยุหะพิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2565 และได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

ผู้ถ่ายภาพ ; นายพีรพัฒน์ ถึงสุข