การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้าย ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565

วัน อังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้าย ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์