สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมต่างๆ ในวันรพี ประจำปี 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมต่างๆ ในวันรพี ประจำปี 2565 ด้วยวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลแขวงนครสวรรค์