ผอ.สพม.นว ตรวจเยี่ยม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.00 น.  ดร.สุชาติ  เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน พร้อมติดตามนโยบายเร่งด่วนQuick Policy สพฐ. ของโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม พร้อมเยี่ยมชม Smart Farm และโครงการสร้างนักกีฬายิงปืนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  ได้รับการต้อนรับจาก ว่าที่ ร.ต.เบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม