สพม.นครสวรรค์ ร่วมการประชุม สพท. 4 เขต ใน กศจ.นครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2565

 วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น.  ดร.สุชาติ  เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  พร้อมด้วยนางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล เข้าร่วมการประชุม สพท. 4 เขต ใน กศจ.นครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมสาโรชนุสรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1