ท่านผู้อำนวยการสิงหวรรธน์ เดินตรวจสอบความเรียบร้อยในการสอบกลางภาค โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

วันที่ 25-26 ก.ค. 2565 เป็นวันสอบกลางภาคเรียนของโรงเรียนพยุหะพิทยาคม ท่านผู้อำนวยการสิงหวรรธน์ มาตราช พร้อมด้วย ท่านรองเบญจภรณ์ เอี่ยมระหงษ์ และท่านรองอธิวัชร์ กิตติเจริญสินชัย ได้เดินตรวจสอบความเรียบร้อย และให้กำลังใจนักเรียนในการสอบกลางภาค

ผู้ถ่ายภาพ ; นายพีรพัฒน์ ถึงสุข