กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม นำโดยนายสิงหวรรธน์ มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมโรงเรียนพยุหะพิทยาคม