สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มกฎหมายและคดี และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธี ถวายความเคารพและถวายธูปเทียนแพ (เปิดกรวยกระทงดอกไม้) พร้อมกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ โดยผู้ร่วมพิธีฯ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ตามผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1N9ta6_yAKe6hVo5hm8_wRINZ0mJrmJPa