วันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

      วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.ณัฐชานนท์  ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์, นางตรีทิพย์ธิดา  โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนรู้จักเข้าถึงความเป็นไทย รู้รักภาษาไทย และ รำลึกถึงครูกวีของโลกคือ ท่านสุนทรภู่ ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยวรรณคดีทะลุมิติ เรียงถ้อยร้อยกรอง การประกวดวาดภาพระบายสี และการแสดงละครตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก